Jazyková škola LINGVA, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Praha, Brno

CENÍK

HRADEC KRÁLOVÉ

PARDUBICE

CHRUDIM

RYCHNOV nad KNĚŽNOU

Ceny jsou platné od 1. 1. 2024

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ

Angličtina
Intenzivní kurz s českým lektorem 2x týdně –A1
8 000 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Intenzivní kurz s rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně – A2/B1
8 400 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 800 Kč (3 967 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
5 000 Kč (4 132 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz FCE s rodilým mluvčím 1x týdně
4 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz FCE s rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně
8 400 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz CAE s rodilým mluvčím 1x týdně
4 300 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz CAE (Advanced) rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně
8 600 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 výukové hodiny á 45 minut

Kurz Business English s českým lektorem 1x týdně
4 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz přípravy na státní maturitu 1x týdně s českým lektorem
4 200 Kč / semestr /36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně – 1./2./3.. ročník
4 000 Kč/ semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Obecný kurz s rodilým mluvčím 1x týdně - 1./2./3. ročník:
4 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz angličtiny pro seniory 1x týdně
3 800 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz angličtiny v miniskupině 3-4 osoby s českým lektorem 1x týdně
6 600 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Angličtina pro děti
Angličtina pro děti z mateřských škol - věková skupina 3-5 let
3 600 Kč / semestr / 36 výukových lekcí á 30 minut/ 2x týdně 30 minut

Angličtina pro děti: věkové skupiny 6-7, 8-9, 10-11 let
3 600 Kč / semestr / 18 výukových lekcí / 1x týdně 60 minut

Angličtina pro děti: věková skupina 12-14 let
4 000 Kč / semestr / 36 výukových lekcí / 1x týdně 90 minut

Individuální výuka i pro nejmenší děti:
400 Kč /45 minut, respektive 520 Kč/60 minut

Němčina
Obecný kurz s českým lektorem 1xtýdně - 1./2./3. ročník:
4 000 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Obecný kurz s rodilým mluvčím 1x týdně - 1./2./3. ročník:
4 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 800 Kč (3 967 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
5 000 Kč (4 132 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz přípravy na státní maturitu 1x týdně s českým lektorem
4 200 Kč / semestr /36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Španělština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - 1./2./3. ročník:
4 000 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Obecný kurz s rodilým mluvčím 1x týdně - 1./2./3. ročník:
4 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 800 Kč (3 967 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
5 000 Kč (4 132 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Francouzština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - 1./2./3. ročník:
4 000 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Obecný kurz s rodilým mluvčím 1x týdně - 1./2./3. ročník:
4 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 800 Kč (3 967 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
5 000 Kč (4 132 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Italština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - 1./2./3. ročník:
4 000 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Obecný kurz s rodilým mluvčím 1x týdně - 1./2./3. ročník:
4 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 800 Kč (3 967 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
5 000 Kč (4 132 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Ruština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - 1./2./3. ročník:
4 000 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Obecný kurz s rodilým mluvčím 1x týdně - 1./2./3. ročník:
4 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 800 Kč (3 967 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
5 000 Kč (4 132 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Čínština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně, miniskupina 4-6 osob
5 000 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Arabština
Obecný kurz 1x týdně, miniskupina 4-6 osob
5 000 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Portugalština, arabština, japonština, latina a jiné jazyky:
Individuální lekce nebo miniskupina

Individuální výuka:
400 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s českým lektorem
520 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s českým lektorem

430 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s rodilým mluvčím
570 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s rodilým mluvčím

 

Individuální výuka v miniskupině:
Cena výuky s českým lektorem – lekce á 45 minut:
počet účastníků:      1         2         3        4         5
cena pro jednoho: 400,-  210,-  150,-  120,-  110,- 
Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 45 minut:
počet účastníků       1          2         3         4        5
cena pro jednoho: 430,-   240,-  170,-  140,-  120,-  
Cena pro výuku s českým lektorem – lekce á 60 minut:
počet účastníků:      1         2         3         4         5
cena pro jednoho: 520,-  270,-  190,-  150,-   130,- 
Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 60 minut:
počet účastníků:       1         2         3        4        5
cena pro jednoho: 570,-  290,-   210,-  170,-  150,-

Ceny individuální výuky jsou uvedeny bez DPH. Ceny zahrnují přípravu lektora, samotnou výuku a některé materiály ve formě kopií. Ceny nezahrnují náklady na učebnici. Ceny se mohou lišit dle požadované odbornosti výuky.
Tento ceník se týká výukového centra na Malém náměstí v Hradci Králové. V ostatních případech cena nezahrnuje náklady na nájem učebny či jiných vhodných prostor.

Firemní výuka AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ, čínštiny, portugalštiny, japonštiny, arabštiny s rodilým nebo českým lektorem: viz sekce Firemní výuka
Překlady a tlumočení: viz sekce Překlady a tlumočení


 

PARDUBICE

Individuální výuka:
400 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s českým lektorem
520 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s českým lektorem

430 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s rodilým mluvčím
570 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s rodilým mluvčím

Individuální výuka v miniskupině:
Cena výuky s českým lektorem – lekce á 45 minut:
počet účastníků:      1         2         3        4         5
cena pro jednoho: 400,-  210,-  150,-  120,-  110,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 45 minut:
počet účastníků       1          2         3         4        5
cena pro jednoho: 430,-   240,-  170,-  140,-  120,-  

Cena pro výuku s českým lektorem – lekce á 60 minut:
počet účastníků:      1         2         3         4         5
cena pro jednoho: 520,-  270,-  190,-  150,-   130,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 60 minut:
počet účastníků:       1         2         3        4        5
cena pro jednoho: 570,-  290,-   210,-  170,-  150,-

Ceny individuální výuky jsou uvedeny bez DPH. Ceny zahrnují přípravu lektora, samotnou výuku a některé materiály ve formě kopií. Ceny nezahrnují náklady na učebnici. Ceny se mohou lišit dle požadované odbornosti výuky.
Tento ceník se týká výuky v Pardubicích u klienta nebo u lektora. V ostatních případech cena nezahrnuje náklady na nájem učebny či jiných vhodných prostor.

u klienta nebo u lektora. V ostatních případech cena nezahrnuje náklady na nájem učebny či jiných vhodných prostor.

Firemní výuka AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ, čínštiny, portugalštiny, japonštiny, arabštiny  s rodilým nebo českým lektorem: viz sekce Firemní výuka

Překlady a tlumočení: viz sekce Překlady a tlumočení

 

 

CHRUDIM

Individuální výuka:
380 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s českým lektorem
500 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s českým lektorem

410 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s rodilým mluvčím
550 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s rodilým mluvčím

Individuální výuka v miniskupině:
Cena výuky s českým lektorem – lekce á 45 minut:
počet účastníků:      1         2         3        4         5
cena pro jednoho: 400,-  210,-  150,-  120,-  110,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 45 minut:
počet účastníků       1          2         3         4        5
cena pro jednoho: 430,-   240,-  170,-  140,-  120,-  

Cena pro výuku s českým lektorem – lekce á 60 minut:
počet účastníků:      1         2         3         4         5
cena pro jednoho: 520,-  270,-  190,-  150,-   130,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 60 minut:
počet účastníků:       1         2         3        4        5
cena pro jednoho: 570,-  290,-   210,-  170,-  150,-

Ceny individuální výuky jsou uvedeny bez DPH. Ceny zahrnují přípravu lektora, samotnou výuku a některé materiály ve formě kopií. Ceny nezahrnují náklady na učebnici nebo náklady na nájem učebny (např. v  SZŠ Chrudim) či jiných vhodných prostor. Ceny se mohou lišit dle požadované odbornosti výuky.

Firemní výuka AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ, čínštiny, portugalštiny, japonštiny, arabštiny s rodilým nebo českým lektorem: viz sekce  Firemní výuka

Překlady a tlumočení: viz sekce Překlady a tlumočení

 

RYCHNOV nad KNĚŽNOU

Individuální výuka:
400 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s českým lektorem
520 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s českým lektorem

430 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s rodilým mluvčím
570 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s rodilým mluvčím

Individuální výuka v miniskupině:
Cena výuky s českým lektorem – lekce á 45 minut:
počet účastníků:      1         2         3        4         5
cena pro jednoho: 400,-  210,-  150,-  120,-  110,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 45 minut:
počet účastníků       1          2         3         4        5
cena pro jednoho: 430,-   240,-  170,-  140,-  120,-  

Cena pro výuku s českým lektorem – lekce á 60 minut:
počet účastníků:      1         2         3         4         5
cena pro jednoho: 520,-  270,-  190,-  150,-   130,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 60 minut:
počet účastníků:       1         2         3        4        5
cena pro jednoho: 570,-  290,-   210,-  170,-  150,-

Ceny individuální výuky jsou uvedeny bez DPH. Ceny zahrnují přípravu lektora, samotnou výuku a některé materiály ve formě kopií. Ceny nezahrnují náklady na učebnici nebo náklady na nájem učebny či jiných vhodných prostor. Ceny se mohou lišit dle požadované odbornosti výuky.

Firemní výuka AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ, čínštiny, portugalštiny, japonštiny, arabštiny  s rodilým nebo českým lektorem: viz sekce Firemní výuka

Překlady a tlumočení: viz sekce Překlady a tlumočení

Ceny jsou platné od 1.1. 2024