Jazyková škola LINGVA, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Praha, Brno

CENÍK

HRADEC KRÁLOVÉ

PARDUBICE

CHRUDIM

RYCHNOV nad KNĚŽNOU

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ

Pokud není uvedeno jinak, ceny kurzů jsou garantovány při minimálním počtu 5 osob ve skupině.

Angličtina
Intenzivní kurz s českým lektorem 2x týdně –A1
5 100 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Intenzivní kurz s rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně – A2/B1
5 200 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz FCE s rodilým mluvčím 1x týdně
3 400 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz FCE s rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně
5 300 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz CAE s rodilým mluvčím 1x týdně
3 500 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz CAE (Advanced) rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně
5 400 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 výukové hodiny á 45 minut

Kurz Business English s českým lektorem 1x týdně
3 300 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz přípravy na státní maturitu 1x týdně s českým lektorem
3 300 Kč / semestr /36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně – 1./2./3.. ročník
3 200 Kč/ semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz angličtiny pro seniory 1x týdně
2 900 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz angličtiny v miniskupině 3-4 osoby s českým lektorem 1x týdně
5 600 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Angličtina pro děti
Angličtina pro děti z mateřských škol - věková skupina 3-5 let
2 600 Kč (2 149 Kč bez DPH) / semestr / 36 výukových lekcí á 30 minut/ 2x týdně 30 minut

Angličtina pro děti: věkové skupiny 6-7, 8-9, 10-11 let
2 200 Kč / semestr / 18 výukových lekcí / 1x týdně 60 minut

Angličtina pro děti: věková skupina 12-14 let
3 200 Kč / semestr / 36 výukových lekcí / 1x týdně 90 minut

Individuální výuka i pro nejmenší děti:
340 Kč /45 minut, respektive 450Kč/60 minut

 

Němčina
Obecný kurz s českým lektorem 1xtýdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz přípravy na státní maturitu 1x týdně s českým lektorem
3 300 Kč / semestr /36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Španělština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Francouzština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Italština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Ruština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Čínština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně, miniskupina4-8 osob
3 900 Kč/ semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Arabština
Obecný kurz 1x týdně, miniskupina 4-8 osob
3 900 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Latina:
Individuální lekce nebo miniskupina

 

Individuální výuka:
340 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s českým lektorem
450 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s českým lektorem

370 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s rodilým mluvčím
490 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s rodilým mluvčím

 

Individuální výuka v miniskupině:
Cena výuky s českým lektorem – lekce á 45 minut:
počet účastníků:      1         2         3        4      5
cena pro jednoho: 340,-  180,-  125,-  95,-  80,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 45 minut:
počet účastníků       1          2         3         4      5
cena pro jednoho: 370,-  190,-  130,-  100,-  85,-  

Cena pro výuku s českým lektorem – lekce á 60 minut:
počet účastníků:      1         2         3         4         5
cena pro jednoho: 450,-  230,-  160,-  120,-   100,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 60 minut:
počet účastníků:       1         2         3        4        5
cena pro jednoho: 490,-  250,-  170,-  130,-  110,-

Ceny individuální výuky jsou uvedeny bez DPH. Ceny zahrnují přípravu  lektora, samotnou výuku a některé materiály ve formě kopií. Ceny  nezahrnují náklady na učebnici. Ceny se mohou lišit dle požadované  odbornosti výuky.
Tento ceník se týká výukového centra na Malém náměstí v Hradci  Králové. V ostatních případech cena nezahrnuje náklady na nájem učebny  či jiných vhodných prostor.

 

Firemní výuka AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ, čínštiny, portugalštiny, japonštiny, arabštiny  s rodilým nebo českým lektorem: viz sekce Firemní výuka

Překlady a tlumočení: viz sekce Překlady a tlumočení

 

PARDUBICE

Pokud není uvedeno jinak, ceny kurzů jsou garantovány při minimálním počtu 5 osob ve skupině.

Angličtina
Intenzivní kurz s českým lektorem 2x týdně – A1
5 100 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Intenzivní kurz s rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně – A2/B1
5 200 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz FCE s rodilým mluvčím 1x týdně
3 400 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz FCE s rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně
5 300 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz CAE s rodilým mluvčím 1x týdně
3 500 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz CAE (Advanced) rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně
5 400 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 výukové hodiny á 45 minut

Kurz Business English s českým lektorem 1x týdně
3 300 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz přípravy na státní maturitu 1x týdně s českým lektorem
3 300 Kč / semestr /36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně – 1./2./3.. ročník
3 200 Kč/ semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz angličtiny pro seniory 1x týdně
2 900 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz angličtiny v miniskupině 3-4 osoby s českým lektorem 1x týdně
5 600 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Angličtina pro děti
Angličtina pro děti z mateřských škol - věková skupina 3-5 let
2 600 Kč (2 149 Kč bez DPH) / semestr / 36 výukových lekcí á 30 minut/ 2x týdně 30 minut

Angličtina pro děti: věkové skupiny 6-7, 8-9, 10-11 let
2 200 Kč / semestr / 18 výukových lekcí / 1x týdně 60 minut

Angličtina pro děti: věková skupina 12-14 let
3 200 Kč / semestr / 36 výukových lekcí / 1x týdně 90 minut

Individuální výuka i pro nejmenší děti:
340 Kč /45 minut, respektive 450 Kč/60 minut

 

Němčina
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz přípravy na státní maturitu 1x týdně s českým lektorem
3 300 Kč / semestr /36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Španělština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Francouzština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Italština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Ruština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Čínština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně, miniskupina 4-8 osob
3 900 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Latina:
Individuální lekce nebo miniskupina

 

Individuální výuka:
340 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s českým lektorem
450 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s českým lektorem

370 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s rodilým mluvčím
490 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s rodilým mluvčím

 

Individuální výuka v miniskupině:
Cena výuky s českým lektorem – lekce á 45 minut:
počet účastníků:      1         2         3        4      5
cena pro jednoho: 340,-  180,-  125,-  95,-  80,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 45 minut:
počet účastníků       1          2         3         4      5
cena pro jednoho: 370,-  190,-  130,-  100,-  85,-  

Cena pro výuku s českým lektorem – lekce á 60 minut:
počet účastníků:      1         2         3         4         5
cena pro jednoho: 450,-  230,-  160,-  120,-   100,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 60 minut:
počet účastníků:       1         2         3        4        5
cena pro jednoho: 490,-  250,-  170,-  130,-  110,-

Ceny individuální výuky jsou uvedeny bez DPH. Ceny zahrnují přípravu  lektora, samotnou výuku a některé materiály ve formě kopií. Ceny  nezahrnují náklady na učebnici. Ceny se mohou lišit dle požadované  odbornosti výuky.
Tento ceník platí pro učebnu JŠ Lingva v Sukově ulici 1556, Pardubice.  V ostatních případech cena nezahrnuje náklady na nájem učebny či  jiných vhodných prostor.

 

Firemní výuka AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ, čínštiny, portugalštiny, japonštiny, arabštiny  s rodilým nebo českým lektorem: viz sekce Firemní výuka

Překlady a tlumočení: viz sekce Překlady a tlumočení

 

 

CHRUDIM

Pokud není uvedeno jinak, ceny kurzů jsou garantovány při minimálním počtu 5 osob ve skupině.

Angličtina
Intenzivní kurz s českým lektorem 2x týdně – A1
5 900 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Intenzivní kurz s rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně – A2/B1
6 200 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz FCE s rodilým mluvčím 1x týdně
3 600 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz FCE s rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně
6 200 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz CAE s rodilým mluvčím 1x týdně
3 700 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz CAE (Advanced) rodilým mluvčím a českým lektorem 2x týdně
6 400 Kč / semestr / 72 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 výukové hodiny á 45 minut

Kurz Business English s českým lektorem 1x týdně
3 500 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz přípravy na státní maturitu 1x týdně s českým lektorem
3 500 Kč / semestr /36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně – 1./2./3.. ročník
3 300 Kč/ semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz angličtiny pro seniory 1x týdně
3 100 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz angličtiny v miniskupině 3-4 osoby s českým lektorem 1x týdně
5 800 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 2x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Angličtina pro děti
Angličtina pro děti z mateřských škol - věková skupina 3-5 let
2 600 Kč (2 149 Kč bez DPH) / semestr / 36 výukových lekcí á 30 minut/ 2x týdně 30 minut

Angličtina pro děti: věkové skupiny 6-7, 8-9, 10-11 let
2 500 Kč / semestr / 18 výukových lekcí / 1x týdně 60 minut

Angličtina pro děti: věková skupina 12-14 let
3 200 Kč / semestr / 36 výukových lekcí / 1x týdně 90 minut

Individuální výuka i pro nejmenší děti:
340 Kč /45 minut, respektive 450 Kč/60 minut


Němčina
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 300 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Kurz přípravy na státní maturitu 1x týdně s českým lektorem
3 500 Kč / semestr /36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Španělština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 300 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Francouzština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Italština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut


Ruština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně - obecný kurz 1./2./3. ročník:
3 200 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s českým lektorem 1x týdně – A2-B1
4 000 Kč (3 305 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x  týdně 2 hodiny á 45 minut

Konverzační kurz pro středně pokročilé s rodilým mluvčím 1x týdně B1-B2
4 200 Kč (3 471 Kč bez DPH) / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně  2 hodiny á 45 minut

 

Čínština
Obecný kurz s českým lektorem 1x týdně, miniskupina 4-8 osob
3 900 Kč / semestr / 36 vyučovacích hodin / 1x týdně 2 hodiny á 45 minut

 

Latina:
Individuální lekce nebo miniskupina

 

Individuální výuka:
340 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s českým lektorem
450 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s českým lektorem

370 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s rodilým mluvčím
490 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s rodilým mluvčím

 

Individuální výuka v miniskupině:
Cena výuky s českým lektorem – lekce á 45 minut:
počet účastníků:      1         2         3        4      5
cena pro jednoho: 340,-  180,-  125,-  95,-  80,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 45 minut:
počet účastníků       1          2         3         4      5
cena pro jednoho: 370,-  190,-  130,-  100,-  85,-  

Cena pro výuku s českým lektorem – lekce á 60 minut:
počet účastníků:      1         2         3         4         5
cena pro jednoho: 450,-  230,-  160,-  120,-   100,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 60 minut:
počet účastníků:       1         2         3        4        5
cena pro jednoho: 490,-  250,-  170,-  130,-  110,-

Ceny individuální výuky jsou uvedeny bez DPH. Ceny zahrnují přípravu  lektora, samotnou výuku a některé materiály ve formě kopií. Ceny  nezahrnují náklady na učebnici nebo náklady na nájem učebny (např. v  SZŠ Chrudim) či jiných vhodných prostor. Ceny se mohou lišit dle  požadované odbornosti výuky.

 

Firemní výuka AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ, čínštiny, portugalštiny, japonštiny, arabštiny  s rodilým nebo českým lektorem: viz sekce Firemní výuka

Překlady a tlumočení: viz sekce Překlady a tlumočení

 

RYCHNOV nad KNĚŽNOU

Individuální výuka:
340 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s českým lektorem
450 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s českým lektorem

370 Kč za výukovou hodinu á 45 minut s rodilým mluvčím
490 Kč za výukovou hodinu á 60 minut s rodilým mluvčím

 

Individuální výuka v miniskupině:
Cena výuky s českým lektorem – lekce á 45 minut:
počet účastníků:      1         2         3        4      5
cena pro jednoho: 340,-  180,-  125,-  95,-  80,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 45 minut:
počet účastníků       1          2         3         4      5
cena pro jednoho: 370,-  190,-  130,-  100,-  85,-  

Cena pro výuku s českým lektorem – lekce á 60 minut:
počet účastníků:      1         2         3         4         5
cena pro jednoho: 450,-  230,-  160,-  120,-   100,- 

Cena výuky s rodilým mluvčím – lekce á 60 minut:
počet účastníků:       1         2         3        4        5
cena pro jednoho: 490,-  250,-  170,-  130,-  110,-

Ceny individuální výuky jsou uvedeny bez DPH. Ceny zahrnují přípravu lektora, samotnou výuku a některé materiály ve formě kopií. Ceny nezahrnují náklady na učebnici nebo náklady na nájem učebny či jiných vhodných prostor. Ceny se mohou lišit dle požadované odbornosti výuky.


Firemní výuka AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ, čínštiny, portugalštiny, japonštiny, arabštiny  s rodilým nebo českým lektorem: viz sekce Firemní výuka

Překlady a tlumočení: viz sekce Překlady a tlumočení

 

Ceny jsou platné pro rok 2020